NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Ukol sa NIC

Magboluntaryo

Sistema para sa Boluntaryo


Ang Nagoya International Center ay may pamamalakad kaisa ang mga rehistrado ng sistema sa boluntaryo, upang makahikayat at makalahok ang mga mamamayan kabilang din ang mga banyagang residente. Sa kanilang pakikihalubilo dito, kung saan palagay na din ang loob ng mga hapones at mga banyagang residente, ay maaaring mapaunlad o mapayaman nila ang kani-kanilang kultura.


Kung kayo ay interesado at nagnanais maging NIC Volunteer at nais malaman ang mga impormasyon, tumawag lamang sa:


Tagapamahala ng mga Boluntaryo

Samahan at Dibisyon sa Kooperasyon ng mga Proyekto

Nagoya International Center 4th Floor

TEL: 052-581-5689

Email: vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.