Gabay paglikas sa kagipitan ng Nagoya & Mapa ng shelter sa paglikas

Gabay paglikas sa kagipitan ng Nagoya

E download ang gabay paglikas sa kagipitan ng Nagoya

名東区 天白区 緑区 南区 港区 中川区 熱田区 瑞穂区 昭和区 千種区 中区 東区 中村区 西区 北区 守山区

Piliin ang iyong ward sa mapa para ma e download ang PDF file

Mapa ng shelter sa paglikas

E download ang mapa ng shelter sa pag likas

名東区 天白区 緑区 南区 港区 中川区 熱田区 瑞穂区 昭和区 千種区 中区 東区 中村区 西区 北区 守山区

Piliin ang iyong ward sa mapa para ma e download ang PDF file