NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Walang bagong evacuation information sa lungsod ng Nagoya sa kasalukuyan.

Aktibidad ng disaster prevention

Ang NIC ay naglabas ng publikasyon ng manuwal at ipinamamahagi sa wikang Ingles, Portuges, Espanyol, Intsik, Koreano, Tagalog, Easy Nihongo.

Disaster information link page

Weather information, traffic information, disaster information link page.

Mga Balita at Kaganapan

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.