Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin về NIC

Tình nguyện

1904_index_mainvisualxx_ボランティア.jpg


Chế độ cho tình nguyện viên


Tại trung tâm quốc tế Nagoya đang thực hiện hệ thống đăng ký tình nguyện viên. Để thúc đẩy kết nối xã hội trong khu vực giữa đông đảo người dân, hướng đến hình thành (xã hội cộng sinh đa văn hóa), cũng như để người nước ngoài an tâm sinh sống, cùng người Nhật sáng tạo ra các văn hóa đa dạng.


Những người có hứng thú, muốn tìm hiểu chi tiết hơn về hệ thống tình nguyện viên của NIC xin hãy vui lòng liên lạc theo thông tin dưới đây.


Phụ trách tuyển dụng tình nguyện viên - Ban giao lưu hợp tác - Trung tâm quốc tế Nagoya

TEL 052-581-5689

FAX 052-581-5629

Email vol@nic-nagoya.or.jp

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.