Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Hiện tại Thành phố Nagoya không có thông tin lánh nạn.

Nỗ lực phòng chống thiên tai

NIC đang tạo ra và phân phát những tài liệu hướng dẫn phòng tránh thiên tai bằng tiếng Nhật dễ hiểu, tiếng Philipin, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh.

Link website thông tin liên quan đến thảm họa

Link website thông tin liên quan đến thảm họa như thông tin về giao thông, dự báo thời tiết.

Tìm kiếm lớp học tiếng Nhật trong thành phố Nagoya

Có thể tìm kiếm lớp học tiếng Nhật mà bạn sẽ học cùng những người dân địa phương.

Tìm kiếm lớp học tiếng Nhật trong thành phố Nagoya

Thông tin và sự kiện

2021.05.20Các sự kiện trong khu vực
Thám hiểm Atsuta(熱田を探検)

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.