नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

हाल, नागोया शहरमा निकायको कुनै सार्बजनिक सूचना जारि भएको छैन।

आपतकालीन रोकथामक उपायहरु

NICले अंग्रेजी, पोर्चुगल, स्पेनिश, चिनियाँ, कोरियाली, फिलिपिनो र सजिलो जापानी भाषामा आपतकालीन रोकथामका पुस्तिकाहरू तयार गरि बितिरण गरिदैं अएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धि जानकारीको लागि

मौसम तथा सार्बजनिक सबारी र ट्राफिक आपतकालीन जानकारीको लागि

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.